Novinky

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       

      Kód přihlášky             Rozhodnutí

      3AZKY4HJFA            přijat(a)

      F7YNMZD9CH         nepřijat(a)

      ARMEDZ299P          přijat(a)

      CT4HEKPYX8          nepřijat(a)

      5PRRZY6WJH          přijat(a)

      SXY9N9M2CP          nepřijat(a)

      RC6YTYHD8X          přijat(a)

      K7R6YRC7NP           přijat(a)

      48J5EZYHRN           nepřijat(a)

      NRMAFSPCME        nepřijat(a)

      4AXZB74C2R            přijat(a)

      H9ZP8TXZGW         přijat(a)

      BWSXP4G36T          přijat(a)

      PC5XNM637F          přijat(a)

      8T2SGJSFGE           přijat(a)

      BS5XCBTJA5           přijat(a)

       

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     • Podpora Ukrajiny

     • 6 000 Kč. Tuto částku jsme se po společném hlasování rozhodli poslat nadaci Člověk v tísni na podporu Ukrajiny. Jde o peníze, které jsme si kdysi vydělali školním jarmarkem a schovávali si pro vlastní potřebu. V současné situaci jsme se shodli, že peníze jsou potřeba jinde. Přejeme si mír.

     • Škola tančí

     • Včera jsme slavnostně ukončili projekt Škola tančí. Společně s choreografkou Martou Vodenkovou Trpišovskou se děti ponořily do zkoumání vesmíru, vzniku světa a pravěku. Výsledky jejich společného tvoření si rodiče, prarodiče i kamarádi vychutnali v pardubickém Divadle 29.

     • Vysvědčení

     • V pondělí jsme společně s rodiči, pedagogy i dětmi slavnostně ukončili první pololetí v historických prostorách Lovčího zámečku pod Kunětickou horou, v pohádkovém prostředí Perníkového království.

      Budova vedle Perníkové chaloupky se totiž stane už v příštím školním roce naším novým útočištěm a sídlem školy.

      Věříme, že zde, v blízkosti středověkého hradu, zámečku, zvířátek i pohádkových bytostí, uprostřed nádherného lesa, ale pouhých 6 km od ruchu města, zažijeme nejedno dobrodružství a zahájíme novou, úspěšnou etapu historie naší školy!

     • Asie - projektový den

     • Téma středečního projektového dne byla Asie. Začali jsme cestovatelskou přednáškou s Martinem Půlpánem. Po ní nás čekaly rozličné úkoly, které nám přiblížily život a zvyky ve vybraných asijských zemích. U šesťáků jsme si vyzkoušeli sumo a kaligrafii. Dozvěděli jsme se, jak bydlí lidé v mongolských stepích, zkusili japonské hůlky, poslechli si hudbu z Indonésie a mnoho dalšího. Kdo neochutnal ceylonský čaj nebo nehrál indickou hru Kabaddi, tak o hodně přišel!

     • Adventní spirála

     • Ve středu nás ve škole čekala předvánoční slavnost – Adventní spirála. V atmosféře přítmí, vůně chvojí a světel svíček jsme prošli spirálou, na jejímž konci nás čekal plamínek, kterým jsme společně rozsvítili nejen spirálu, ale i světlo Vánoc v našich srdcích.

     • Chemické hrátky

     • Minulý týden nás navštívili chemici Patrik a Hanka z Univerzity Pardubice. Ukázali nám spoustu super pokusů. Např. jsme vyráběli stříbro nebo jsme zkoušeli pokus se sloní pastou. Zlatý hřeb bylo vzájemné podřezávání. Tímto moc děkujeme Patrikovi a Hance a doufáme, že nás ještě někdy navštívíte!                      

                                                                                                                                             Autor: Štěpán Dvořák (VI.A)

     • Rovnodennost, vaření a moštování

     • Podzimní rovnodennost jsme s celou školou oslavili 23. září Na vinici. Slunečný den jsme zahájili kruhovým rituálem s Bárou. Připomněli jsme si rotaci Země, střídání dne a noci i oběh kolem Slunce. Mladším dětem ti starší vysvětlovali rovnodennost a slunovrat, kdy a proč vůbec nastává. Povídali jsme si i o tom, co všechno nám podzim přináší. Kromě moštování a vaření polévky na ohni se opět konala soutěž o nejkrásnější jablíčko. Také jsme šplhali na stromy, rozvíjeli akrobatické dovednosti, tvořili podzimní koláže a používali angličtinu v praxi. Lesní den se vydařil a už se těšíme na další společný, při kterém se vypravíme do různých koutů Evropy.

     • Zahájení školního roku

     • Nový školní rok jsme zahájili již tradičně na zahradě v Paletě pasováním prvňáčků. Během prvního týdne jsme zažili rozmanité adaptační hry a vše završili opět na Paletě společným programem. Na jeho konci jsme symbolicky vypluli, protože naše letošní téma „Cesta kolem světa“ k nalodění přímo vybízí. Věříme, že plavba bude klidná, veselá, plná zajímavostí a hlavně společných zážitků.

     • 3D tisk

     • Ačkoli výuka dnes oficiálně končila v 13:00 a ve škole bylo pod střechou alespoň 30 °C, testovali páťáci školní 3D tiskárnu až do 16:15! Dokonce už začínají vznikat naše vlastní, originální projekty.

     • Výprava na Turnovskou chatu

     • Tento týden jsme opustili školní lavice a vyrazili na výpravu na Turnovskou chatu. Už ve vlaku jsme vyluštili, že letošní výprava nese název „expedice Everest“.

      Včera se všem účastníkům expedice podařilo dorazit se všemi zavazadly do „základního výškového tábora“. Odpoledne nás navštívila horská služba, abychom se naučili v náročném horském terénu bezpečně pohybovat. Následovala noční hra, při které všichni prokázali odvahu, kterou budou během expedice potřebovat.

      Dnes se vydáme po stopách původního povolání Edmunda Hillaryho – na včelí farmu.

      Uvidíme, co vše nás ještě během výstupu na vrchol potká!

     • Školní veletrh firem a obchodů

     • Včera byl u nás ve škole veletrh firem a obchodů. Velké finále téměř měsíčního projektu, ve kterém děti z celého prvního stupně vymýšlely své produkty, firmy a obchůdky, vyráběly, domlouvaly se, sepisovaly, propočítávaly. Měly na to pár hodin týdně, ale výsledek byl parádní, kam se hrabou trhy na Náplavce!

      Děti si odnášejí především balík zkušeností. Prakticky si vyzkoušely:

      • Kreativní myšlení (mám nápad!).

      • Realizaci nápadu a dotažení do konce, často i práci s chybou.

      • Spolupráci, kooperaci (firmy vznikly většinou v týmech).

      • Mediální gramotnost (Při tvorbě plakátu/reklamy narazíte na téma marketingu, etiky v reklamě atp.).

      • Finanční gramotnost.

      A jako bonus pocit vlastního úspěchu – uplatnění, společný zážitek s kamarády různého věku, radost z přemýšlení, tvoření, počítání.

      Na závěr se děti vzájemně ocenily, jak to krásně připravily a navrhly i pár zlepšováků pro příště.

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       

      Registrační číslo         Kód přihlášky             Rozhodnutí

              1                         J2ABPMRB7Y            povolen odklad povinné školní docházky

              2                         SPR3S2N97X             přijat/a

              3                         43YRC3TZ57              nepřijat/a

              4                         9TWX43HHPT           nepřijat/a

              5                         XDBA5ZMC43            přijat/a

              6                         FW6S69M9RK           nepřijat/a

              7                         HEZK8XDXJ6             nepřijat/a

              8                         29RGHE4Y3A             povolen odklad povinné školní docházky

              9                         5KJBB4JPCZ             přijat/a

             10                        7R24Z7DJDC             přijat/a

             11                        76WKER3SF9            přijat/a

             12                        DDF63ZXSWK           žádost o odklad povinné školní docházky

             13                        NNB4DFMEGW         přijat/a

             14                        CTZMGAA9DW         nepřijat/a

       

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následujícím způsobem:

      • vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na https://zsvpohybu.edupage.org/register/
      • v termínu od 1. 2021 do 15. dubna 2021 doručte žádost spolu s kopií rodného listu dítěte do školy
      • žádost je možné doručit následujícími způsoby:
       • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče můžou zřídit zdarma, více informací na https://chcidatovku.cz/
       • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
       • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
       • osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě na info@zsvpohybu.cz).

      Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky (žádost je k dispozici na: https://zsvpohybu.edupage.org/a/dokumenty-skoly), je potřeba k žádosti o odklad školní docházky doložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Pokud máte o naši školu zájem a ještě jste neabsolvovali náhled do výuky, domluvte si prosím online konzultaci na info@zsvpohybu.cz. Náhledy do výuky umožníme ještě i během měsíce dubna, pokud to situace dovolí.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Hledáme učitele / učitelku angličtiny

     • Do naší školy přijmeme učitele / učitelku angličtiny! Hledáme přátelskou, komunikativní, otevřenou, kreativní a respektující osobnost pro žáky 1. a 2. stupně. Rádi byste se podíleli na spoluvytváření školy, která je stále doslova v pohybu? Pak nás prosím kontaktujte na info@zsvpohybu.cz.

     • Zrušení dne otevřených dveří

     • Vzhledem k vládním opatřením jsme nuceni zrušit den otevřených dveří v úterý 12. 1. 2021. Pokud máte zájem navštívit naši školu a zjistit vše potřebné, domluvte se prosím na náhledu do výuky individuálně na info@zsvpohybu.cz. Děkujeme!