Novinky

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následujícím způsobem:

      • vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na https://zsvpohybu.edupage.org/register/
      • v termínu od 1. 2021 do 15. dubna 2021 doručte žádost spolu s kopií rodného listu dítěte do školy
      • žádost je možné doručit následujícími způsoby:
       • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče můžou zřídit zdarma, více informací na https://chcidatovku.cz/
       • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
       • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
       • osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě na info@zsvpohybu.cz).

      Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky (žádost je k dispozici na: https://zsvpohybu.edupage.org/a/dokumenty-skoly), je potřeba k žádosti o odklad školní docházky doložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Pokud máte o naši školu zájem a ještě jste neabsolvovali náhled do výuky, domluvte si prosím online konzultaci na info@zsvpohybu.cz. Náhledy do výuky umožníme ještě i během měsíce dubna, pokud to situace dovolí.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Hledáme učitele / učitelku angličtiny

     • Do naší školy přijmeme učitele / učitelku angličtiny! Hledáme přátelskou, komunikativní, otevřenou, kreativní a respektující osobnost pro žáky 1. a 2. stupně. Rádi byste se podíleli na spoluvytváření školy, která je stále doslova v pohybu? Pak nás prosím kontaktujte na info@zsvpohybu.cz.