• Zápis

  • Den otevřených dveří neorganizujeme. Náhled do výuky si můžete domluvit před zápisem s ředitelkou školy.

   Formální část zápisu:

   Zákonný zástupce vyplní přihlášku (ke stažení v sekci Pro zájemce) a předloží potřebné dokumenty:

   • rodný list dítěte
   • průkaz totožnosti zákonného zástupce

    

   Motivační část zápisu:

   Součástí motivační části zápisu je rozhovor pedagoga s dítětem, připraveny budou také neformální aktivity a hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.