Profil školy

  • Základní škola V Pohybu je devítiletá, malotřídní, rodinná škola s maximální kapacitou 70 žáků. Koncepce školy vychází z následujících pilířů:

   • Malé, věkově smíšené třídy
   • Vytváříme věkově smíšené třídy o max. 16 žácích.

   • Respektující přístup
   • Rozvíjíme partnerský přístup a nenásilnou komunikaci.

   • Kritické myšlení
   • "Náš problém není v tom, že toho víme málo. Ale že mnohé z toho, co víme, není pravda."

    Will Rogers

   • Prožitkové učení
   • Učíme se vlastní zkušeností.

   • Konstruktivismus
   • Necháváme děti bádat, objevovat a hledat si vlastní cestu k získání poznatku.

   • Individuální přístup
   • Pomáháme dětem zjistit, kdo jsou, jaké mají talenty a zájmy, které budou ve škole, ale i v průběhu celého svého života rozvíjet.

   • Slovní hodnocení
   • Budujeme bezpečné prostředí bez zkoušení a známkování.

   • V souladu s přírodou
   • Venku trávíme přestávky i téměř celou družinu. Jeden celý den se učíme venku.

   • Zodpovědnost
   • Děti se podílí na výběru učiva, plánování výuky, pracují na projektech dle svého zájmu a reflektují odvedenou práci. Učí se tak přebírat zodpovědnost za své vzdělávání.

   • Hejného metoda
   • Matematiku učíme Hejného metodou.

   • Anglický jazyk
   • Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku. Jednou týdně máme anglickou družinu.

   • Sfumato.
   • Číst se učíme metodou Sfumato. Píšeme klasickým, vázaným písmem.