Profil školy

   • Konstruktivismus
   • Vedeme žáky, aby hledali vlastní cestu k objevení poznatků.

   • Respektující přístup
   • Respektujeme individualitu každého žáka.

   • Prožitkové učení
   • Učíme se vlastní zkušeností a v souvislostech.

   • Kritické myšlení
   • „Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.” 
    Will Rogers

   • Slovní hodnocení
   • Budujeme bezpečné prostředí bez zkoušení, známkování a srovnávání.

   • V souladu s přírodou
   • Jeden den v týdnu se učíme venku.

   • Věkově smíšené třídy
   • Vytváříme věkově smišené třídy s malým počtem žáků ve třídě (cca 16 žáků na třídu).

   • Sfumato
   • Číst se učíme metodou splývavého čtení a píšeme tradičním vázaným písmem.

   • Hejného metoda
   • Objevujeme matematické zákonitosti. Učíme se argumentovat, obhajovat vlastní názor i naslouchat ostatním.

   • Anglický jazyk
   • Anglický jazyk se učíme už od 1. třídy. Jednou týdně máme anglickou družinu.