Novinky

     • 3D tisk

     • Ačkoli výuka dnes oficiálně končila v 13:00 a ve škole bylo pod střechou alespoň 30 °C, testovali páťáci školní 3D tiskárnu až do 16:15! Dokonce už začínají vznikat naše vlastní, originální projekty.

     • Výprava na Turnovskou chatu

     • Tento týden jsme opustili školní lavice a vyrazili na výpravu na Turnovskou chatu. Už ve vlaku jsme vyluštili, že letošní výprava nese název „expedice Everest“.

      Včera se všem účastníkům expedice podařilo dorazit se všemi zavazadly do „základního výškového tábora“. Odpoledne nás navštívila horská služba, abychom se naučili v náročném horském terénu bezpečně pohybovat. Následovala noční hra, při které všichni prokázali odvahu, kterou budou během expedice potřebovat.

      Dnes se vydáme po stopách původního povolání Edmunda Hillaryho – na včelí farmu.

      Uvidíme, co vše nás ještě během výstupu na vrchol potká!

     • Školní veletrh firem a obchodů

     • Včera byl u nás ve škole veletrh firem a obchodů. Velké finále téměř měsíčního projektu, ve kterém děti z celého prvního stupně vymýšlely své produkty, firmy a obchůdky, vyráběly, domlouvaly se, sepisovaly, propočítávaly. Měly na to pár hodin týdně, ale výsledek byl parádní, kam se hrabou trhy na Náplavce!

      Děti si odnášejí především balík zkušeností. Prakticky si vyzkoušely:

      • Kreativní myšlení (mám nápad!).

      • Realizaci nápadu a dotažení do konce, často i práci s chybou.

      • Spolupráci, kooperaci (firmy vznikly většinou v týmech).

      • Mediální gramotnost (Při tvorbě plakátu/reklamy narazíte na téma marketingu, etiky v reklamě atp.).

      • Finanční gramotnost.

      A jako bonus pocit vlastního úspěchu – uplatnění, společný zážitek s kamarády různého věku, radost z přemýšlení, tvoření, počítání.

      Na závěr se děti vzájemně ocenily, jak to krásně připravily a navrhly i pár zlepšováků pro příště.

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       

      Registrační číslo         Kód přihlášky             Rozhodnutí

              1                         J2ABPMRB7Y            povolen odklad povinné školní docházky

              2                         SPR3S2N97X             přijat/a

              3                         43YRC3TZ57              nepřijat/a

              4                         9TWX43HHPT           nepřijat/a

              5                         XDBA5ZMC43            přijat/a

              6                         FW6S69M9RK           nepřijat/a

              7                         HEZK8XDXJ6             nepřijat/a

              8                         29RGHE4Y3A             povolen odklad povinné školní docházky

              9                         5KJBB4JPCZ             přijat/a

             10                        7R24Z7DJDC             přijat/a

             11                        76WKER3SF9            přijat/a

             12                        DDF63ZXSWK           žádost o odklad povinné školní docházky

             13                        NNB4DFMEGW         přijat/a

             14                        CTZMGAA9DW         nepřijat/a

       

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následujícím způsobem:

      • vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na https://zsvpohybu.edupage.org/register/
      • v termínu od 1. 2021 do 15. dubna 2021 doručte žádost spolu s kopií rodného listu dítěte do školy
      • žádost je možné doručit následujícími způsoby:
       • do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče můžou zřídit zdarma, více informací na https://chcidatovku.cz/
       • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
       • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
       • osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě na info@zsvpohybu.cz).

      Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky (žádost je k dispozici na: https://zsvpohybu.edupage.org/a/dokumenty-skoly), je potřeba k žádosti o odklad školní docházky doložit doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Pokud máte o naši školu zájem a ještě jste neabsolvovali náhled do výuky, domluvte si prosím online konzultaci na info@zsvpohybu.cz. Náhledy do výuky umožníme ještě i během měsíce dubna, pokud to situace dovolí.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Hledáme učitele / učitelku angličtiny

     • Do naší školy přijmeme učitele / učitelku angličtiny! Hledáme přátelskou, komunikativní, otevřenou, kreativní a respektující osobnost pro žáky 1. a 2. stupně. Rádi byste se podíleli na spoluvytváření školy, která je stále doslova v pohybu? Pak nás prosím kontaktujte na info@zsvpohybu.cz.

     • Zrušení dne otevřených dveří

     • Vzhledem k vládním opatřením jsme nuceni zrušit den otevřených dveří v úterý 12. 1. 2021. Pokud máte zájem navštívit naši školu a zjistit vše potřebné, domluvte se prosím na náhledu do výuky individuálně na info@zsvpohybu.cz. Děkujeme!

     • PF 2021

     • Ze srdce Vám přejeme krásné svátky, hodně zdraví, lásky a ať si rok 2021 užijete jako my V Pohybu!

     • Předvánoční příspěvek z Pohybu

     • Už nějaký ten týden jsme zpět ve školních lavicích. Sice zarouškovaní, ale šťastní, že spolu můžeme být. Snažíme se si současnou situaci zpříjemnit, jak se dá. I přes to, že je prosinec, přesouváme část výuky dle možností ven - abychom mohli svobodně dýchat, abychom utužili své zdraví a lépe čelili současné situaci.

      Ve středu 9. prosince nás čekal projektový den, kdy jsme se zabývali vánočními zvyky ve světě. Už víme nejen to, kdo nosí dárky v Americe, ve Francii i ve Finsku, ale také co se podává na slavnostní stůl v Litvě či Itálii, čím se baví Santové v Austrálii a jak vypadá proslulá polární záře.

     • Robotika

     • Nejen stavbou robotů jsme se včera na nějaký čas rozloučili se školou. Opět se budeme potkávat jen v online světě. Určitě to zase společnými silami zvládneme a jistě se přitom i mnoho naučíme!

      Všem přejeme hodně zdraví, energie a dobrou náladu!

     • Pardubice

     • Říjen je měsíc, kdy naše město slaví. Říjen je měsíc, kdy se naše město snažíme hlouběji poznat i my. Vydali jsme se proto bádat přímo do historického centra, kde nás čekaly nejrůznější úkoly. Někteří z nás vystoupali až na Zelenou bránu a vyposlechli si pověsti, které se k městou vážou. Jiní se zase vydali na zámek a absolvovali zajímavé výukové programy, které nabízí Východočeské muzeum a kam se za poznáním rádi opakovaně vracíme. 

     • Výprava do lesa

     • Ve středu 30. září jsme se vypravili vlakem do Vrbatova Kostelce. Obtěžkáni plnými batohy, košíky a nožíky jsme nejprve zamířili na Podskálu. Cestou jsme zdolali prudký kopec a poté jsme se posilněni výbornými svačinkami vydali hledat houby. Častokrát jsme nahlíželi do atlasů, protože mnoho druhů jsme vůbec neznali. Většina z nich měla lupeny, ale nakonec se v košících objevil hřib dutonohý, klouzek, kozák i bedla. Nádherné muchomůrky červené, kuřátka a jiné nejedlé houby jsme ulovili pouze do fotoaparátu. Ušli jsme přes 8 km a určitě to nebyl náš poslední výlet do lesa.

     • Moštování a podzimní bojovka 23. 9. 2020

     • Slunečné zářijové dny jsme chtěli strávit v přírodě. Ve středu 23. září jsme tedy uskutečnili podzimní moštování a vaření na ohni. Ve smíšených skupinách putovaly děti podle mapy k jednotlivým stanovištím a společnými silami plnily připravené úkoly. Kromě přemýšlení, psaní, tvoření z přírodnin či sportovních úkolů zvládly uvařit polévku na ohni, nakrouhat jablka a vylisovat z nich výborný mošt. Úspěšná byla i jablíčková soutěž, kde hledaly nejen to nejkrásnější jablíčko, ale i nejmenší, nejčervenější nebo to s nejhezčí pihou. Zde se hodně diskutovalo, protože najít společné řešení nebylo snadné. Závěrečné opékání na ohni a zpívání písniček zakončilo pohodové podzimní dopoledne, které děti hodnotily jako super akci!

     • Badatelé – telefon

     • V rámci dalšího badatelského pondělí jsme zkoumali náš sluch a vyráběli domácí telefon. Potřebovali jsme k tomu je dva kelímky, provázek, špejličku a šikovné ruce. Někteří měli telefon na pár metrů, jiní se pustili do větších vzdáleností, ale všechny telefony fungovaly výborně. Nakonec jsme se propojili dohromady jako ústředna.

     • Jeden za všechny, všichni za jednoho

     • Ve středu 9. září jsme společně absolvovali program "Jeden za všechny, všichni za jednoho" v ekocentru Paleta. Zakončili jsme tak více než týden trvající sérii adaptačních aktivit a her jejichž vyvrcholením byl tradiční rituál přijímání prvňáčků do našeho školního kmene. Protože všichni prvňáčci dokázali, že k nám opravdu patří, přijali jsme je s radostí natrvalo mezi sebe. Jsme jedna škola = jsme jeden kmen, v němž má každý svou roli. A je nás zase víc!

     • Badatelské pondělky v II.A

     • Naše letošní téma „Věda a technika“ jsme otevřeli oblíbenými hrátkami s jedlou sodou a octem. Pracovali jsme ve skupinách a bedlivě pozorovali, co se při pokusech děje. Krátery sopek se plnily barevnou lávou a rozinky na povel tančily ve skleničkách jako baletky. A kdo za to všechno mohl? Kromě zdatných badatelů, kteří pečlivě četli zadání a přesně dodrželi postup, za to mohl veselý pán „oxid uhličitý“, který rozinky roztančil. Na pochopení chemických vzorců si ještě počkáme, ale už teď víme, že když se potkají soda a ocet, bude z toho vždy, bouřlivá reakce!

     • První školní den

     • Včera jsme uvítali nový školní rok. Proběhlo slavností pasování prvňáčků, seznámení s novými kamarády, průvodci a kolegy a už tradičně jsme odhalili letošní celoroční téma.

      „A kam nás kroky zavedou? Za technikou, za vědou!“ zpíváme v naší nové školní hymně.

     • Rozloučení se školním rokem

     • Dnes jsme se rozloučili se školním rokem, který probíhal zcela jinak, než jsme očekávali. Zavzpomínali jsme na společné zážitky, ale i na dobu, kdy jsme ze dne na den museli začít pracovat doma a setkávat se jen v online světě. Bylo více času na hry a domácí pohodu, o to víc však padla zodpovědnost za celé studium na děti. Obstály znamenitě. Získaly nové zkušenosti a dovednosti, vznikly úžasné projekty, zrodily se nové nápady.

      Přejeme pohodové prázdniny!

     • Otevření školy

     • A je to tady, zítra začínáme téměř ve standartním provozu. Rodiče dostali veškeré informace emailem a prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

      Všechny informace najdete po přihlášení v sekci Komunikace – Nástěnka – Otevření školy_pravidla.pdf.

      Rozpis dohledů během dopolední i odpolední výuky sledujte v sekci Třídní kniha, zatím je zde rozpis na příštích 14 dnů, ale sledujte prosím vždy aktuální informace ke konkrétnímu dni.

      Na všechny se již těší celý tým ZŠ V Pohybu!