Školné

    • Školné ve školním roce 2022/2023 činí 4400 Kč měsíčně (tedy 52 800 Kč ročně), pro sourozence 3400 Kč měsíčně (40 800 Kč ročně), pro 2. sourozence 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně).