Školné

    • Školné ve školním roce 2020/2021 činí 3900 Kč měsíčně (tedy 46 800 Kč ročně), pro sourozence 3000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), pro 2. sourozence 2500 Kč měsíčně (30 000 Kč ročně).