Novinky

     • Ze školáků domškoláky aneb jak se my z Pohybu učíme v karanténě

     • Přesun ze školních lavic do domácího prostředí nás sice zaskočil, ale rychle jsme se zadaptovali na nové prostředí. Protože se neučíme pro školu, ale pro život, dokázali jsme si i v této situaci poradit.

      Jsme zvyklí pracovat s  plánem práce na týden a část našich úkolů vždy tvoří samostatná práce, jejíž rozvržení si sami plánujeme. V tomto se náš systém práce nezměnil.Chybí nám však sdílení, společné řešení problémů a diskuze. Taky výpravy do přírody a za poznáním. Na to si budeme muset ještě počkat.

      Stávající situace nás ale také mnohému učí: trpělivosti, ohleduplnosti k ostatním, férovému přístupu, když hodnotíme, co jsme splnili a na čem musíme ještě pracovat. S našimi průvodci i spolužáky se vídáme při pravidelných videokonferencích. Je pro nás důležité vědět, že jsme stále spolu, i když v současné době každý za svým počítačem.  Hodně nového jsme se naučili v oblasti digitálních médií, využíváme virtuální učebny, online učebnice, interaktivní programy, videa, prezentace, nahrávky, filmy. Projekty si fotíme a nahráváme a sdílíme je s ostatními.  Těšíme se, až budeme zase spolu v jedné třídě nebo na výpravě. Zároveň ale dobře víme, že přesunem do domácího prostředí naše učení neskončilo. Jedeme prostě dál. Přejeme hodně sil všem nedobrovolným domškolákům a jejich rodinám.

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k uzavření škol, vydalo MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Na webových stránkách školy vyplňte prosím elektronickou přihlášku (https://zsvpohybu.edupage.org/register/), tu vytiskněte a doručte do 29. 4. 2020 na adresu školy (osobně do schránky, poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem).

      Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky nebo o individuální vzdělávání, obraťte se prosím na ředitelku školy.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Recitátoři z Pohybu

     • Poslední únorový týden jsme se chystali na příchod března - měsíce čtenářů. Hodně jsme četli poezii, sdíleli dojmy z četby, smáli se vtipným rýmům a především jsme se pilně připravovali na recitaci před ostatními. Veškeré dění pak vyvrcholilo v pátek velkou recitační slavností. Přednést báseň před spolužáky bylo pro některé z nás velkou výzvou. Obstáli jsme všichni a pocit hrdosti, že jsme to dokázali, byl moc příjemný.

     • Projekt Výrobek

     • Třeťáky a čvrťáky čekal v únoru zajímavý úkol. V rámci projektové práce s názvem "Výrobek" měli naplánovat a zrealizovat vlastnoruční výrobu předmětu, který si sami zvolili. A tak se stříhalo, měřilo, řezalo, peklo, zdobilo, recyklovalo, šilo na šicím stroji, vyšívalo, páralo, lepilo tavnou pistolí... Pod rukama výrobcům následně vznikaly samé originály. Veškeré plány včetně postupu práce zároveň zapisovali do projektové dokumentace, která byla nedílnou součástí projektu. Následovala také slavnostní prezentace výrobků za účasti mladších spolužáků a výstava pro rodiče a přátele.