Novinky

     • Otevření školy

     • A je to tady, zítra začínáme téměř ve standartním provozu. Rodiče dostali veškeré informace emailem a prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

      Všechny informace najdete po přihlášení v sekci Komunikace – Nástěnka – Otevření školy_pravidla.pdf.

      Rozpis dohledů během dopolední i odpolední výuky sledujte v sekci Třídní kniha, zatím je zde rozpis na příštích 14 dnů, ale sledujte prosím vždy aktuální informace ke konkrétnímu dni.

      Na všechny se již těší celý tým ZŠ V Pohybu!

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

                        Registrační číslo                     Formulář                              Rozhodnutí

                                    1                              MJZPF5RXD8                             přijat/a

                                    2                              N4K7M7HA5D                             přijat/a

                                    3                              PK8CC6PZEB                          nepřijat/a

                                    4                              GTHRD4ENBE                            přijat/a

                                    5                              3M54PRG6MP                            přijat/a

                                    6                              HJ8F7K4XTA                               přijat/a

                                    7                              7A2MTRKNAD                            přijat/a

                                    8                              4FM46M8EP9                             přijat/a

                                    9                              8NB35E5PZZ                              přijat/a 

                                   10                             DWKBHGGYX7                           přijat/a

                                   11                             M5K5R29YDM                             přijat/a

                                   12                             ABMTSF4JCG                             přijat/a

                                   13                             4YJ34E5XWF                              přijat/a

                                   14                             3XTFS8G6ZK                            nepřijat/a

                                   15                             C8WGDJ4P6C                          nepřijat/a

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.