Novinky

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       

      Registrační číslo         Kód přihlášky             Rozhodnutí

              1                         J2ABPMRB7Y            povolen odklad povinné školní docházky

              2                         SPR3S2N97X             přijat/a

              3                         43YRC3TZ57              nepřijat/a

              4                         9TWX43HHPT           nepřijat/a

              5                         XDBA5ZMC43            přijat/a

              6                         FW6S69M9RK           nepřijat/a

              7                         HEZK8XDXJ6             nepřijat/a

              8                         29RGHE4Y3A             povolen odklad povinné školní docházky

              9                         5KJBB4JPCZ             přijat/a

             10                        7R24Z7DJDC             přijat/a

             11                        76WKER3SF9            přijat/a

             12                        DDF63ZXSWK           žádost o odklad povinné školní docházky

             13                        NNB4DFMEGW         přijat/a

             14                        CTZMGAA9DW         nepřijat/a

       

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.