Novinky

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       

      Kód přihlášky             Rozhodnutí

      3AZKY4HJFA            přijat(a)

      F7YNMZD9CH         nepřijat(a)

      ARMEDZ299P          přijat(a)

      CT4HEKPYX8          nepřijat(a)

      5PRRZY6WJH          přijat(a)

      SXY9N9M2CP          nepřijat(a)

      RC6YTYHD8X          přijat(a)

      K7R6YRC7NP           přijat(a)

      48J5EZYHRN           nepřijat(a)

      NRMAFSPCME        nepřijat(a)

      4AXZB74C2R            přijat(a)

      H9ZP8TXZGW         přijat(a)

      BWSXP4G36T          přijat(a)

      PC5XNM637F          přijat(a)

      8T2SGJSFGE           přijat(a)

      BS5XCBTJA5           přijat(a)

       

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     • Podpora Ukrajiny

     • 6 000 Kč. Tuto částku jsme se po společném hlasování rozhodli poslat nadaci Člověk v tísni na podporu Ukrajiny. Jde o peníze, které jsme si kdysi vydělali školním jarmarkem a schovávali si pro vlastní potřebu. V současné situaci jsme se shodli, že peníze jsou potřeba jinde. Přejeme si mír.