Novinky

     • PF 2021

     • Ze srdce Vám přejeme krásné svátky, hodně zdraví, lásky a ať si rok 2021 užijete jako my V Pohybu!

     • Předvánoční příspěvek z Pohybu

     • Už nějaký ten týden jsme zpět ve školních lavicích. Sice zarouškovaní, ale šťastní, že spolu můžeme být. Snažíme se si současnou situaci zpříjemnit, jak se dá. I přes to, že je prosinec, přesouváme část výuky dle možností ven - abychom mohli svobodně dýchat, abychom utužili své zdraví a lépe čelili současné situaci.

      Ve středu 9. prosince nás čekal projektový den, kdy jsme se zabývali vánočními zvyky ve světě. Už víme nejen to, kdo nosí dárky v Americe, ve Francii i ve Finsku, ale také co se podává na slavnostní stůl v Litvě či Itálii, čím se baví Santové v Austrálii a jak vypadá proslulá polární záře.

     • Robotika

     • Nejen stavbou robotů jsme se včera na nějaký čas rozloučili se školou. Opět se budeme potkávat jen v online světě. Určitě to zase společnými silami zvládneme a jistě se přitom i mnoho naučíme!

      Všem přejeme hodně zdraví, energie a dobrou náladu!

     • Pardubice

     • Říjen je měsíc, kdy naše město slaví. Říjen je měsíc, kdy se naše město snažíme hlouběji poznat i my. Vydali jsme se proto bádat přímo do historického centra, kde nás čekaly nejrůznější úkoly. Někteří z nás vystoupali až na Zelenou bránu a vyposlechli si pověsti, které se k městou vážou. Jiní se zase vydali na zámek a absolvovali zajímavé výukové programy, které nabízí Východočeské muzeum a kam se za poznáním rádi opakovaně vracíme. 

     • Výprava do lesa

     • Ve středu 30. září jsme se vypravili vlakem do Vrbatova Kostelce. Obtěžkáni plnými batohy, košíky a nožíky jsme nejprve zamířili na Podskálu. Cestou jsme zdolali prudký kopec a poté jsme se posilněni výbornými svačinkami vydali hledat houby. Častokrát jsme nahlíželi do atlasů, protože mnoho druhů jsme vůbec neznali. Většina z nich měla lupeny, ale nakonec se v košících objevil hřib dutonohý, klouzek, kozák i bedla. Nádherné muchomůrky červené, kuřátka a jiné nejedlé houby jsme ulovili pouze do fotoaparátu. Ušli jsme přes 8 km a určitě to nebyl náš poslední výlet do lesa.

     • Moštování a podzimní bojovka 23. 9. 2020

     • Slunečné zářijové dny jsme chtěli strávit v přírodě. Ve středu 23. září jsme tedy uskutečnili podzimní moštování a vaření na ohni. Ve smíšených skupinách putovaly děti podle mapy k jednotlivým stanovištím a společnými silami plnily připravené úkoly. Kromě přemýšlení, psaní, tvoření z přírodnin či sportovních úkolů zvládly uvařit polévku na ohni, nakrouhat jablka a vylisovat z nich výborný mošt. Úspěšná byla i jablíčková soutěž, kde hledaly nejen to nejkrásnější jablíčko, ale i nejmenší, nejčervenější nebo to s nejhezčí pihou. Zde se hodně diskutovalo, protože najít společné řešení nebylo snadné. Závěrečné opékání na ohni a zpívání písniček zakončilo pohodové podzimní dopoledne, které děti hodnotily jako super akci!

     • Badatelé – telefon

     • V rámci dalšího badatelského pondělí jsme zkoumali náš sluch a vyráběli domácí telefon. Potřebovali jsme k tomu je dva kelímky, provázek, špejličku a šikovné ruce. Někteří měli telefon na pár metrů, jiní se pustili do větších vzdáleností, ale všechny telefony fungovaly výborně. Nakonec jsme se propojili dohromady jako ústředna.

     • Jeden za všechny, všichni za jednoho

     • Ve středu 9. září jsme společně absolvovali program "Jeden za všechny, všichni za jednoho" v ekocentru Paleta. Zakončili jsme tak více než týden trvající sérii adaptačních aktivit a her jejichž vyvrcholením byl tradiční rituál přijímání prvňáčků do našeho školního kmene. Protože všichni prvňáčci dokázali, že k nám opravdu patří, přijali jsme je s radostí natrvalo mezi sebe. Jsme jedna škola = jsme jeden kmen, v němž má každý svou roli. A je nás zase víc!

     • Badatelské pondělky v II.A

     • Naše letošní téma „Věda a technika“ jsme otevřeli oblíbenými hrátkami s jedlou sodou a octem. Pracovali jsme ve skupinách a bedlivě pozorovali, co se při pokusech děje. Krátery sopek se plnily barevnou lávou a rozinky na povel tančily ve skleničkách jako baletky. A kdo za to všechno mohl? Kromě zdatných badatelů, kteří pečlivě četli zadání a přesně dodrželi postup, za to mohl veselý pán „oxid uhličitý“, který rozinky roztančil. Na pochopení chemických vzorců si ještě počkáme, ale už teď víme, že když se potkají soda a ocet, bude z toho vždy, bouřlivá reakce!

     • První školní den

     • Včera jsme uvítali nový školní rok. Proběhlo slavností pasování prvňáčků, seznámení s novými kamarády, průvodci a kolegy a už tradičně jsme odhalili letošní celoroční téma.

      „A kam nás kroky zavedou? Za technikou, za vědou!“ zpíváme v naší nové školní hymně.

     • Rozloučení se školním rokem

     • Dnes jsme se rozloučili se školním rokem, který probíhal zcela jinak, než jsme očekávali. Zavzpomínali jsme na společné zážitky, ale i na dobu, kdy jsme ze dne na den museli začít pracovat doma a setkávat se jen v online světě. Bylo více času na hry a domácí pohodu, o to víc však padla zodpovědnost za celé studium na děti. Obstály znamenitě. Získaly nové zkušenosti a dovednosti, vznikly úžasné projekty, zrodily se nové nápady.

      Přejeme pohodové prázdniny!

     • Otevření školy

     • A je to tady, zítra začínáme téměř ve standartním provozu. Rodiče dostali veškeré informace emailem a prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

      Všechny informace najdete po přihlášení v sekci Komunikace – Nástěnka – Otevření školy_pravidla.pdf.

      Rozpis dohledů během dopolední i odpolední výuky sledujte v sekci Třídní kniha, zatím je zde rozpis na příštích 14 dnů, ale sledujte prosím vždy aktuální informace ke konkrétnímu dni.

      Na všechny se již těší celý tým ZŠ V Pohybu!

     • Výsledky zápisu k povinné školní docházce

     • Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola V Pohybu, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

                        Registrační číslo                     Formulář                              Rozhodnutí

                                    1                              MJZPF5RXD8                             přijat/a

                                    2                              N4K7M7HA5D                             přijat/a

                                    3                              PK8CC6PZEB                          nepřijat/a

                                    4                              GTHRD4ENBE                            přijat/a

                                    5                              3M54PRG6MP                            přijat/a

                                    6                              HJ8F7K4XTA                               přijat/a

                                    7                              7A2MTRKNAD                            přijat/a

                                    8                              4FM46M8EP9                             přijat/a

                                    9                              8NB35E5PZZ                              přijat/a 

                                   10                             DWKBHGGYX7                           přijat/a

                                   11                             M5K5R29YDM                             přijat/a

                                   12                             ABMTSF4JCG                             přijat/a

                                   13                             4YJ34E5XWF                              přijat/a

                                   14                             3XTFS8G6ZK                            nepřijat/a

                                   15                             C8WGDJ4P6C                          nepřijat/a

      O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

      Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     • „Mezi námi“ to funguje i v nouzovém stavu

     • S radostí oznamujeme, že se nám i přes nařízenou izolaci daří „vídat“ se spřátelenými babičkami a dědečka z Domova pro seniory U Kostelíčka. Protože nám společná setkání chybí, pokusili jsme se s nimi navázat kontakt prostřednictvím informačních technologií. Natočili jsme proto doma pozdravy a vzkazy a nakreslili jsme obrázky. Sestříhané video pak doputovalo až k obětavým sestřičkám a jejich prostřednictvím i našim přátelům. Tento týden naopak s dojetím přijímáme pozdravy od nich.  Vážíme si toho, že někteří dokázali překonat své zábrany, a natočili pro nás dokonce i nahrávky. Chybíte nám! Ale jsme rádi, že jsme stále spolu. I v nouzovém stavu.

     • Dar pro Pohádkovou zahradu

     • Školní jarmark pro nás vždy bývá příležitostí vydělat si prostřednictvím prodeje vlastních výrobků vlastní peníze. Jak s nimi naložit dál, bývá vždy předmětem bouřlivých debat a spravedlivého hlasování. Stalo se již pravidlem, že z výtěžek dělíme na dvě části a jednu z nich věnujeme potřebným. Letos nám finální hlasování přerušila karanténa. Ale protože se přání věnovat peníze zvířatům umístilo na předních příčkách, nebylo těžké se prostřednictvím videokonference společně domluvit, že tentokrát pošleme své peníze místu, které bývá pravidelným cílem našich školních výprav. Pohádkové zahradě se zvířátky, azylu pro opuštěná a týraná zvířata v Pardubicích. Olivo, Heidi, Májenko, Životko, Pípe a vy všichni ostatní, snad vám to přinese trochu jistoty v těchto složitých dnech.

     • Ze školáků domškoláky aneb jak se my z Pohybu učíme v karanténě

     • Přesun ze školních lavic do domácího prostředí nás sice zaskočil, ale rychle jsme se zadaptovali na nové prostředí. Protože se neučíme pro školu, ale pro život, dokázali jsme si i v této situaci poradit.

      Jsme zvyklí pracovat s  plánem práce na týden a část našich úkolů vždy tvoří samostatná práce, jejíž rozvržení si sami plánujeme. V tomto se náš systém práce nezměnil.Chybí nám však sdílení, společné řešení problémů a diskuze. Taky výpravy do přírody a za poznáním. Na to si budeme muset ještě počkat.

      Stávající situace nás ale také mnohému učí: trpělivosti, ohleduplnosti k ostatním, férovému přístupu, když hodnotíme, co jsme splnili a na čem musíme ještě pracovat. S našimi průvodci i spolužáky se vídáme při pravidelných videokonferencích. Je pro nás důležité vědět, že jsme stále spolu, i když v současné době každý za svým počítačem.  Hodně nového jsme se naučili v oblasti digitálních médií, využíváme virtuální učebny, online učebnice, interaktivní programy, videa, prezentace, nahrávky, filmy. Projekty si fotíme a nahráváme a sdílíme je s ostatními.  Těšíme se, až budeme zase spolu v jedné třídě nebo na výpravě. Zároveň ale dobře víme, že přesunem do domácího prostředí naše učení neskončilo. Jedeme prostě dál. Přejeme hodně sil všem nedobrovolným domškolákům a jejich rodinám.

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k uzavření škol, vydalo MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Na webových stránkách školy vyplňte prosím elektronickou přihlášku (https://zsvpohybu.edupage.org/register/), tu vytiskněte a doručte do 29. 4. 2020 na adresu školy (osobně do schránky, poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem).

      Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky nebo o individuální vzdělávání, obraťte se prosím na ředitelku školy.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Recitátoři z Pohybu

     • Poslední únorový týden jsme se chystali na příchod března - měsíce čtenářů. Hodně jsme četli poezii, sdíleli dojmy z četby, smáli se vtipným rýmům a především jsme se pilně připravovali na recitaci před ostatními. Veškeré dění pak vyvrcholilo v pátek velkou recitační slavností. Přednést báseň před spolužáky bylo pro některé z nás velkou výzvou. Obstáli jsme všichni a pocit hrdosti, že jsme to dokázali, byl moc příjemný.