Novinky

     • „Mezi námi“ to funguje i v nouzovém stavu

     • S radostí oznamujeme, že se nám i přes nařízenou izolaci daří „vídat“ se spřátelenými babičkami a dědečka z Domova pro seniory U Kostelíčka. Protože nám společná setkání chybí, pokusili jsme se s nimi navázat kontakt prostřednictvím informačních technologií. Natočili jsme proto doma pozdravy a vzkazy a nakreslili jsme obrázky. Sestříhané video pak doputovalo až k obětavým sestřičkám a jejich prostřednictvím i našim přátelům. Tento týden naopak s dojetím přijímáme pozdravy od nich.  Vážíme si toho, že někteří dokázali překonat své zábrany, a natočili pro nás dokonce i nahrávky. Chybíte nám! Ale jsme rádi, že jsme stále spolu. I v nouzovém stavu.

     • Dar pro Pohádkovou zahradu

     • Školní jarmark pro nás vždy bývá příležitostí vydělat si prostřednictvím prodeje vlastních výrobků vlastní peníze. Jak s nimi naložit dál, bývá vždy předmětem bouřlivých debat a spravedlivého hlasování. Stalo se již pravidlem, že z výtěžek dělíme na dvě části a jednu z nich věnujeme potřebným. Letos nám finální hlasování přerušila karanténa. Ale protože se přání věnovat peníze zvířatům umístilo na předních příčkách, nebylo těžké se prostřednictvím videokonference společně domluvit, že tentokrát pošleme své peníze místu, které bývá pravidelným cílem našich školních výprav. Pohádkové zahradě se zvířátky, azylu pro opuštěná a týraná zvířata v Pardubicích. Olivo, Heidi, Májenko, Životko, Pípe a vy všichni ostatní, snad vám to přinese trochu jistoty v těchto složitých dnech.

     • Ze školáků domškoláky aneb jak se my z Pohybu učíme v karanténě

     • Přesun ze školních lavic do domácího prostředí nás sice zaskočil, ale rychle jsme se zadaptovali na nové prostředí. Protože se neučíme pro školu, ale pro život, dokázali jsme si i v této situaci poradit.

      Jsme zvyklí pracovat s  plánem práce na týden a část našich úkolů vždy tvoří samostatná práce, jejíž rozvržení si sami plánujeme. V tomto se náš systém práce nezměnil.Chybí nám však sdílení, společné řešení problémů a diskuze. Taky výpravy do přírody a za poznáním. Na to si budeme muset ještě počkat.

      Stávající situace nás ale také mnohému učí: trpělivosti, ohleduplnosti k ostatním, férovému přístupu, když hodnotíme, co jsme splnili a na čem musíme ještě pracovat. S našimi průvodci i spolužáky se vídáme při pravidelných videokonferencích. Je pro nás důležité vědět, že jsme stále spolu, i když v současné době každý za svým počítačem.  Hodně nového jsme se naučili v oblasti digitálních médií, využíváme virtuální učebny, online učebnice, interaktivní programy, videa, prezentace, nahrávky, filmy. Projekty si fotíme a nahráváme a sdílíme je s ostatními.  Těšíme se, až budeme zase spolu v jedné třídě nebo na výpravě. Zároveň ale dobře víme, že přesunem do domácího prostředí naše učení neskončilo. Jedeme prostě dál. Přejeme hodně sil všem nedobrovolným domškolákům a jejich rodinám.

     • Zápis k povinné školní docházce

     • Vzhledem k uzavření škol, vydalo MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Na webových stránkách školy vyplňte prosím elektronickou přihlášku (https://zsvpohybu.edupage.org/register/), tu vytiskněte a doručte do 29. 4. 2020 na adresu školy (osobně do schránky, poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem).

      Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky nebo o individuální vzdělávání, obraťte se prosím na ředitelku školy.

      Jakmile to bude možné, uspořádáme dodatečné setkání s budoucími prvňáčky.

     • Recitátoři z Pohybu

     • Poslední únorový týden jsme se chystali na příchod března - měsíce čtenářů. Hodně jsme četli poezii, sdíleli dojmy z četby, smáli se vtipným rýmům a především jsme se pilně připravovali na recitaci před ostatními. Veškeré dění pak vyvrcholilo v pátek velkou recitační slavností. Přednést báseň před spolužáky bylo pro některé z nás velkou výzvou. Obstáli jsme všichni a pocit hrdosti, že jsme to dokázali, byl moc příjemný.

     • Projekt Výrobek

     • Třeťáky a čvrťáky čekal v únoru zajímavý úkol. V rámci projektové práce s názvem "Výrobek" měli naplánovat a zrealizovat vlastnoruční výrobu předmětu, který si sami zvolili. A tak se stříhalo, měřilo, řezalo, peklo, zdobilo, recyklovalo, šilo na šicím stroji, vyšívalo, páralo, lepilo tavnou pistolí... Pod rukama výrobcům následně vznikaly samé originály. Veškeré plány včetně postupu práce zároveň zapisovali do projektové dokumentace, která byla nedílnou součástí projektu. Následovala také slavnostní prezentace výrobků za účasti mladších spolužáků a výstava pro rodiče a přátele.

     • Den smyslů s Tyflocentrem

     • Ve středu 19. února jsme v naší škole přivítali návštěvu z Tyflocentra a dozvěděli se mnoho zajímavého o světě slabozrakých a nevidomých. Vyzkoušeli jsme si různé aktivity a nyní si již dovedeme lépe představit, jaké smysly  osobám se zrakovým postižením mohou nahrazovat zrak. Naučili jsme se také, jak nevidomým můžeme sami efektivně pomáhat. Děkujeme panu Petru Hromádkovi a paní Lence Vaněčkové za obohacující informace. A co nás zaujalo nejvíc? Samozřejmě vodicí pes.

     • Násobilkové destičky

     • Naše děti moc rády vyrábí a kutí. A protože se nám do matematiky hodí různé pomůcky, vyráběli si druháčci násobilkové destičky, na kterých vznikají pravidelné hvězdy. Ty nám při násobení pomáhají a navíc v nich nacházíme pěkná překvapení. Například jsme zjistili, že z pětkové řady tedy vůbec žádná hvězda nevznikne a že třeba taková šestková a čtyřková hvězda vypadají úplně stejně.    

      No a teď v únoru jsme se pustili do výroby krychle. Rozpočítat, přesně naměřit a pak mít sílu na uříznutí – to není jen tak. Nakonec ji pečlivě obrousíme a oblečeme do slušivého kabátku.

     • Lidské tělo

     • V rámci zkoumání lidského těla jsme vyzkoušeli naši fantazii i tvořivost a společně oživili několik krásných kostlivců. Svaly jsme prozkoumali při sportu i při modelování a jaké orgány máme ukryté uvnitř těla, jsme vnímali při různých činnostech – nejen při jídle a pití, ale i při běhání do schodů, kdy se naše plíce i srdce pořádně rozdováděly.

     • V únoru na Šaška

     • Počátkem února naše řady výrazně prořídly a větší část dětí si musela od "Pohybu" odpočinout a zůstat v postelích. Nepřálo nám ani počasí, které nás donutilo odvolat plánovanou zimní výpravu za sněhem. Nezoufali jsme však, neboť nás čekal klidný školní týden v takřka rodinné atmosféře. Ve čtvrtek jsme se vydali do Domu U Jonáše na výstavu Šaškův svět. Knihy i ilustrace Miroslava Šaška nás velmi nadchly, doporučujeme!

     • Pololetní vysvědčení

     • Půlka školního roku utekla jako voda a nás čekalo očekávané pololetní vysvědčení. Stalo se tradicí, že při této příležitosti chodíváme v lednu do restaurace na slavnostní oběd, nejinak tomu bylo i tentokrát v restauraci Myslivna. Po předávání vysvědčení nás však ještě čekalo jedno překvapení: každý z nás dostal nového školního mazlíčka!

     • Robotika

     • I v letošním roce pokračují zájemci ze všech ročníků s robotikou. Většina dvojic má už svého robota postaveného a začíná ho připravovat na robotickou olympiádu. Úkoly pro roboty vymyslely děti samy – roboti budou soutěžit v následujících kategoriích:

      1. Design – pro nejhezčího robota budou hlasovat žáci z celé školy.
      2. Sumo.
      3. Jízda labyrintem.
     • Výtvarníci v pohybu

     • První školní středu v novém roce  se z nás stali výtvarníci a naše škola se proměnila v několik ateliérů. Vyzkoušeli jsme si různé tvořivé aktivity a techniky, od kresby budov a objektů kolem školy, přes koláže, výrobu ptáčků a bambulí až po hry s barvami.

     • PF 2020

     • Děkujeme za přízeň i spolupráci v letošním roce a přejeme, ať je i rok 2020 naplněný dobrodružstvím a radostí ze života. A hlavně, ať je v pohybu!

     • Literární bojovka

     • Musíme se pochlubit, čtení nás baví! Pilně pracujeme na osvojování a prohlubování našich čtenářských dovedností i znalostí. A protože jsme také rádi venku a baví nás pracovat společně, se zájmem jsme ve středu 11. prosince přivítali program, jímž byla literární bojovka. Ráno jsme se věnovali čtení ve třídách, po přestávce jsme se pak ve skupinkách pustili do zkoumání mapy a hledání nejrůznějších úkolů rozmístěných v okolí školy. Poté nás čekalo jejich luštění. Ze získaných informací jsme pak zpracovali plakáty, které nám na školních nástěnkách nyní připomínají pět velikánů české literatury a jejich díla.

     • Adventní výprava do Horního Bradla

     • První středeční adventní výprava patřila jen otužilým a odolným jedincům. Vyrazili jsme totiž mrazivou zimní krajinou až do Horního Bradla, kde nás čekalo zdobení vánočních ozdob a následná prohlídka výrobny. Žasli jsme nad zázrakem, jak se čiré sklo mění ve stříbrné, a vyptali se na vše, co nás v souvislosti s ozdobami zajímalo. Následně jsme potrénovali finanční gramotnost při nakupování malých kousků skleněné vánoční nádhery v tamní prodejně. Poté nás již čekal turistický výšlap do obce Krásný, zkoumání čerstvého prašanu, společný prosincový piknik a nekonečné klouzání na zamrzlých kalužích. Domů jsme se vrátili s několika ovocnými větvičkami v náručí a teď napjatě čekáme, zda nám barborky doma vykvetou.

     • Adventní jarmark v pohybu

     • 26. listopadu se v Klubu ABC uskutečnil Adventní jarmark v pohybu. Děti si pro tuto příležitost nachystaly opravdu bohatý program: zpívání, bubnování, dvě taneční a dvě divadelní vystoupení. Následoval prodej vlastnoručně vyrobených adventních i jiných výrobků. Při této příležitosti škola vydala také dvě tiskoviny, a to Časopis v pohybu, který shrnuje školní aktivity, především program středečních lesních dnů, a knihu rozhovorů se seniory Rozhovory mezi námi. I na podobě těchto tiskovin se podílely především děti. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za milé publikum. Děkujeme, že jste přišli.